<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Voor mensen uit de gemeente Zwartewaterland  is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen.

Bij een netto besteedbaar inkomen dat lager is dan de door de Voedselbank gestelde norm kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket.

Voor meer informatie of indien u zich wilt aanmelden kunt u contact opnemen met Egbert Beuzenberg van Stichting "De Kern". Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-37404880 of via email e.beuzenberg@stdekern.nl 

Na een intakegesprek en beoordeling wordt er contact met u opgenomen voor verdere afspraken. Er is binnen Stichting Voedselbank Zwartewaterland een intake-team actief dat de aanmelding via “De Kern” beoordeeld.


De beoordeling wordt gedaan op basis van:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur / hypotheeklasten
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • TV / telefoon / internet 
 • Aflossing schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan twee wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode van 6 maand wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.